Wizerunek myśliwego w filmie


Filmy dokumentalne i fabularne wpływają na postrzeganie łowiectwa przez społeczeństwo. Niestety, polska kinematografia ma długą tradycję w budowaniu nie najlepszego wizerunku myśliwych. Warto się przyjrzeć, jak to wygląda w innych krajach.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 3/2020, strona 54

Pobierz artykuł w formacie PDF