Powtórka z oceny prawidłowości odstrzałów


Końcówka roku gospodarczego to czas, w którym tradycyjnie dokonuje się oceny prawidłowości odstrzału byków jeleni. W tym roku przebiegnie ona już po raz drugi według zasad obowiązujących od 2018 r. Warto sobie przypomnieć te nowe reguły, zwłaszcza że nie zakorzeniły się one powszechnie w świadomości.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 3/2020, strona 30

Pobierz artykuł w formacie PDF