Behawior jeleniowatych a wzrost poroża


Już Darwin twierdził, że poroża ewoluowały przez dobór płciowy, czyli wybór przez samicę najsilniejszego samca. Wielkość poroża to doskonała reklama świadcząca o osiągnięciu przez okaziciela sukcesu w znalezieniu obfitości pożywienia potrzebnego do wzrostu oraz o utrzymaniu ciała w dobrej kondycji. Wzrost poroża nie jest jednak prostym procesem i zależy od różnych czynników.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 12/2019, strona 52

Pobierz artykuł w formacie PDF