Głos myśliwych musi być słyszalny


Wkrótce zbierze się XXV Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, by kontynuować prace nad Statutem PZŁ. Najważniejszym celem powinno się stać utrzymanie i wzmocnienie ostatnich elementów samorządności pozostawionych nam przez ustawodawcę, czyli zjazdów krajowego i okręgowego oraz Naczelnej Rady Łowieckiej. Te organy nie otrzymały wprawdzie żadnych kompetencji administracyjno-zarządczych, ale ich znaczenie polega na tym, że mają być głosem myśliwych w debatach nad dotyczącymi nas sprawami. Główną rolę odgrywa w tym przypadku NRŁ.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 11/2019, strona 38

Pobierz artykuł w formacie PDF