Zmiany w regulaminie polowań


19 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją nr 1782 ukazało się Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie ws. szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz, które z dniem 20 września br. nowelizuje przepisy regulaminu polowań. Przywołanie tej zwyczajowej nazwy jest nieprzypadkowe, ponieważ ministerialne akty wykonawcze do ustawy Prawo łowieckie, od 1997 r. normujące tę materię, nigdy nie zdołały się uwolnić od ciężaru błędów i złych nawyków uporczywie powielanych we wcześniejszej regulacji wewnątrzzwiązkowej. Niestety taki sam trend utrzymuje ostatnia nowelizacja.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 11/2019, strona 28

Pobierz artykuł w formacie PDF