Szkolenie psów myśliwskich w świetle nowych przepisów


Poprawka zakazująca wykorzystywania żywej zwierzyny do układania psów myśliwskich czy organizacji prób i konkursów słusznie wzburzyła środowiska kynologiczno-łowieckie oraz wywołała obawy o przyszłość naszej kynologii. Chciałbym przedstawić mój punkt widzenia i własną ocenę sytuacji, a także wprowadzić trochę optymizmu.
Numer: Brać Łowiecka 10/2019, strona 94

Pobierz artykuł w formacie PDF