Lisy i alweokokoza


Alweokokoza, czyli bąblowica wielojamowa, to śmiertelna dla człowieka choroba roznoszona głównie przez lisy. Warto zatem dowiedzieć się więcej o jej występowaniu i objawach, a także o tym, jak zapobiegać zarażeniu.
Autor: Andrzej Tomek
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 10/2019, strona 58

Pobierz artykuł w formacie PDF