Dlaczego w Polsce chronimy wilki?


W ostatnich latach wzrosła w Polsce populacja wilków. Nie ulega wątpliwości, że ów wzrost jest związany z pojawieniem się tych drapieżników na obszarach, gdzie do tej pory nie występowały, to znaczy na zachód od Wisły. W ślad za tym pojawiły się spekulacje o ich stanie liczebnym, a także konieczności powrotu do regularnego odstrzału tych zwierząt.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 10/2019, strona 44

Pobierz artykuł w formacie PDF