Przepiórka – mała migrantka


Wiosną czasami słyszymy jeszcze charakterystyczne „pit-pi-lit”. To przepiórki wróciły do kraju. Ich liczebność w Polsce w ostatnich latach spada. Może to być spowodowane pozyskaniem łowieckim w innych państwach. Jednak udowodniono, że stan przepiórek w danym roku nie zależy od ich liczebności w roku poprzednim. Prawdopodobnie większy wpływ wywierają tu długotrwałe zmiany klimatyczne.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 8/2019, strona 60

Pobierz artykuł w formacie PDF