Właściwa reakcja na utrudnianie polowań


Sierpień to początek sezonu na ptactwo i pierwsze zbiorówki. Wraz z nim myśliwi mogą się spodziewać wzmożonych protestów osób, które są za całkowitym wykreśleniem ptaków z listy gatunków łownych. Co prawda z nowelizacji Prawa łowieckiego usunięto zapis o karaniu za utrudnianie polowań, ale przychodzą nam w sukurs inne przepisy – dotyczące funkcjonariuszy publicznych, a więc również strażników łowieckich.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 8/2019, strona 44

Pobierz artykuł w formacie PDF