Polskie łowiectwo wraca do Europy


O funkcjonowaniu naszego kraju w strukturach Europejskiej Federacji Stowarzyszeń na rzecz Łowiectwa i Ochrony Przyrody (FACE), a także o korzyściach, jakie daje nam przynależność do tej organizacji, rozmawiamy z Jarosławem Kuczajem, głównym specjalistą Służby Leśnej ds. łowiectwa w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu, członkiem Zarządu Głównego PZŁ upoważnionym do reprezentowania zrzeszenia w FACE oraz wiceprzewodniczącym tej federacji, a obecnie także stażystą na stanowisku specjalisty ds. dzikiej fauny i flory.
Dział: LUDZIE
Numer: Brać Łowiecka 8/2019, strona 32

Pobierz artykuł w formacie PDF