Darz Bór i Świętemu Eustachemu cześć!


Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia to pierwsza historycznie potwierdzona organizacja łowiecka utworzona z inicjatywy księcia piastowskiego Jerzego IV Wilhelma. Po ponad 300 latach został reaktywowany przez pasjonatów łowiectwa działających na niwie polskiej kultury myśliwskiej. Henryk Chwaliński, który jest wielkim mistrzem zakonu, wyjaśnia, co stanowiło powód wskrzeszenia ZKOZJ, a także jaka odpowiedzialność spoczywa na nim jako na przewodniczącym kapituły. Ponadto opowiada o swojej myśliwskiej drodze oraz szansach na odbudowę polskiego łowiectwa.
Dział: LUDZIE
Numer: Brać Łowiecka 8/2019, strona 6

Pobierz artykuł w formacie PDF