Nadzór PZŁ nad kołami

W trybie nadzoru sprawowanego przez okręgowe struktury organizacyjne PZŁ nad działalnością kół łowieckich każda sprzeczna z prawem lub statutem uchwała statutowych organów koła podlega obligatoryjnemu uchyleniu, nie wolno natomiast uchylić żadnej uchwały tych organów zgodnej z prawem i ze statutem. W praktyce, niestety, okazuje się, że nadzór organów PZŁ szczebla okręgowego nad kołami łowieckimi jest niewydolny. 

Numer: Brać Łowiecka 12/2009, strona 82

Pobierz artykuł w formacie PDF