Jakie będzie łowiectwo w Polsce? (I)


Refleksje po zjeździe i przed kolejnym zjazdem delegatów PZŁ snuje jego uczestnik z okręgu krakowskiego. Ten emocjonalny tekst powstał tuż po obradach, bo 4 marca, ale ponieważ NRŁ na razie nie działa należycie i nie wprowadza ani nie forsuje żadnych zmian prawnych (w tym nie pracuje nad statutem), wszystkie poruszone niżej zagadnienia wciąż pozostają aktualne. Red.
Autor: Andrzej Tomek
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 6/2019, strona 33

Pobierz artykuł w formacie PDF