Zwolnienie od odpowiedzialności za szkody niezgodne z konstytucją


8 maja 2019 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych w przedmiocie odszkodowań z tytułu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych oraz zasad wydzierżawiania obwodów łowieckich. Zgodził się tylko co do odszkodowań.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 6/2019, strona 10

Pobierz artykuł w formacie PDF