Co wpływa na celność broni myśliwskiej?


Na celność w zasadzie każdej broni oddziałują trzy czynniki: broń, amunicja oraz strzelec. Te elementy składają się na wynik. Aby osiągnąć najlepszy rezultat, czyli maksymalne skupienie dokładnie w punkcie, w który mierzymy, wszystkie te trzy składowe muszą dobrze ze sobą współgrać. Co więcej, trzeba spowodować, aby ich dobór był optymalny do stawianego zadania.
Numer: Brać Łowiecka 5/2019, strona 92

Pobierz artykuł w formacie PDF