Szczecińskie (nie)porządki


Narastającym problemem w ostatnich latach stają się konflikty w kołach. Obserwując liczbę osób zwracających się do redakcji BŁ o pomoc, nie sposób nie odnieść wrażenia, że koła w takich sytuacjach nie znajdują nigdzie wsparcia. Narzekania dotyczą zwłaszcza łowczych okręgowych, gdyż albo w ogóle oni nie reagują, albo ich działania przynoszą skutek wręcz odwrotny do oczekiwanego i doprowadzają do eskalacji konfliktu zamiast do jego wyciszenia.
Autor: Dariusz Gizak
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 5/2019, strona 76

Pobierz artykuł w formacie PDF