Wolf of Napromek


Historia zna przypadki częściowo oswojonych wilków, które po wydostaniu się na wolność pogryzły ludzi. To powinno nas nauczyć, że nigdy nie należy pozwolić na wypuszczenie zsynantropizowanych drapieżników. Jednak leśnicy w Napromku i członkowie Stowarzyszenia dla Natury „Wilk” wiedzieli swoje.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 5/2019, strona 48

Pobierz artykuł w formacie PDF