Wilk zuchwały ma uchwały


Wzrost liczebności wilków w naszej części Europy jest niezaprzeczalny. Chociaż istnieją poważne rozbieżności, na poziomie zarówno lokalnym, jak i krajowym, w szacunkach dotyczących rozmiarów populacji tego drapieżnika, to nie ma wątpliwości, że w ostatnich latach jego zasięg zdecydowanie się rozszerzył. Wyraźnie przybywa też spotkań z wilkami, co zaczyna stanowić problem społeczny, bo ludzie zwyczajnie się ich boją.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 5/2019, strona 45

Pobierz artykuł w formacie PDF