Czy umiemy kierować liczebnością zwierzostanu?

Podstawowym problemem związanym z gospodarowaniem łowieckim jest zagadnienie sterowania liczebnością populacji zwierząt łownych. Spróbujmy je rozważyć na przykładzie ośmiu gatunków zwierzyny: łosia, jelenia, sarny, dzika, bobra, lisa, zająca i kuropatwy.

Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 12/2009, strona 44

Pobierz artykuł w formacie PDF