Spór o odległość strzału rozstrzygnięty


Art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawa łowieckiego, dotyczący odległości oddawania strzałów w pobliżu zabudowań i zebrań publicznych, tylko na pierwszy rzut oka wydaje się jednoznaczny. Ostatnio tą kwestią zajął się jeden z sądów okręgowych, który wydał orzeczenie rozstrzygające spór o wykładnię przywołanego przepisu.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 2/2019, strona 52

Pobierz artykuł w formacie PDF