O co poszło z dzikami


Niedługo po tym, gdy rozgorzała debata publiczna na temat wielkoobszarowego odstrzału dzików w związku z ASF-em, instytucje odpowiedzialne za kreowanie polityki przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się tej choroby zaczęły tłumaczyć rozeźlonemu społeczeństwu, o co właściwie chodzi. I przy okazji rakiem wycofywać się z niektórych ustaleń.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 2/2019, strona 38

Pobierz artykuł w formacie PDF