Wydzierżawianie obwodów łowieckich (II)


W poprzednim numerze pisałem o rewolucji związanej z wprowadzonymi w Prawie łowieckim zmianami w wydzierżawianiu obwodów, m.in. trybie ich dzierżawy oraz konieczności dostosowania do struktury wojewódzkiej. Kolejne istotne pytanie, które nasuwa się w tym kontekście, dotyczy tego, na jakich zasadach wybierać dzierżawcę.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 1/2019, strona 47

Pobierz artykuł w formacie PDF