Projekt Statutu PZŁ


Po kilku miesiącach aktywności na finiszu znajdują się prace powołanego przez ZG PZŁ zespołu do opracowania projektu nowego Statutu PZŁ. Mimo że jego członkowie – nad czym trzeba ubolewać – nie zdecydowali się podjąć trudu stworzenia zupełnie nowego aktu prawnego, lecz zadowolili się naprawą mankamentów przyjętej za punkt wyjścia obecnej regulacji, projektowany dokument i tak ma szansę przybrać postać, która na wiele lat wyznaczy postępowy kierunek rozwoju PZŁ i stowarzyszonych w nim kół łowieckich.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 1/2019, strona 30

Pobierz artykuł w formacie PDF