Głód nie taki straszny


Powoli zaczyna się newralgiczny dla zwierząt okres zimowy. Znów aktualny staje się więc temat dokarmiania. Czy w świetle badań rzeczywiście jest ono konieczne? A może zwierzyna radzi sobie sama dzięki wewnętrznym mechanizmom regulacyjnym?
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 12/2018, strona 48

Pobierz artykuł w formacie PDF