Wydzierżawianie obwodów łowieckich (I)


Zmiany wprowadzone do Prawa łowieckiego przez nowelę, która weszła w życie w kwietniu br., powodują, że w 2020 r. czeka nas rewolucja. Z jednej strony będzie to nowy podział kraju na obwody łowieckie, a z drugiej – ich wydzierżawianie bez stosowania obowiązującej dotąd zasady pierwszeństwa dla dotychczasowych dzierżawców. Taka sytuacja wpłynie na cały model organizacyjny naszego łowiectwa.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 12/2018, strona 34

Pobierz artykuł w formacie PDF