Dyskusyjny projekt zmiany ustawy o broni i amunicji


Środowisko strzeleckie po raz kolejny w ciągu ostatnich lat zostało skonfrontowane z rządowym projektem nowelizacji Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, który radykalnie ogranicza prawa posiadaczy broni. Zmiana unijnej dyrektywy w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (91/477/EWG) stanowi w nim jedynie przyczynek do kompletnej rewizji systemu dostępu do broni palnej.
Autor: Bartosz Bacia
Numer: Brać Łowiecka 10/2018, strona 88

Pobierz artykuł w formacie PDF