Podkładacz z prawem strzału


To nieprawda, że zbiorówki z samymi podkładaczami są mniej skuteczne niż te z naganką. Ponadto wiążą się one z łatwiejszą organizacją i niższymi kosztami. Warto powszechniej przywrócić tradycję takich kameralnych polowań z prawem strzału w miocie dla podkładaczy.
Numer: Brać Łowiecka 10/2018, strona 82

Pobierz artykuł w formacie PDF