Zwierzyna własnością państwa – prawda czy mit?


Zamieszanie wokół Prawa łowieckiego i PZŁ sprzyja dyskusjom o nowym modelu organizacyjnym polskiego łowiectwa. We wszystkich znanych mi opiniach na ten temat, zarówno w literaturze łowieckiej, jak i w rozmowach z kolegami po strzelbie, przewija się jedna myśl – niezależnie od zmian, jakie mogą bądź powinny nastąpić, zwierzyna musi pozostać własnością państwa. Chciałbym zatem rozważyć, czy w obecnym stanie prawnym na pewno ma ona taki status.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 10/2018, strona 38

Pobierz artykuł w formacie PDF