Hybrydyzacja jelenia sika i jelenia szlachetnego – kolejne dowody


O przykładach krzyżowania się jelenia szlachetnego z jeleniem sika w Czechach pisaliśmy już w kilka lat temu. Kolejne dowody na występowanie tego niebezpiecznego zjawiska przedstawili w czerwcowym numerze „Světa Myslivosti” naukowcy z Uniwersytetu Karola w Pradze, Monika Nečasová oraz Pavel Pipek.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 9/2018, strona 44

Pobierz artykuł w formacie PDF