Przekazanie broni osobie nieuprawnionej


Wielu posiadaczy broni się zastanawia, czy wręczenie znajomemu lub członkowi rodziny broni do potrzymania nie wypełnia znamion przestępstwa z art. 263 § 3 Kodeksu karnego, tj. nie oznacza przekazania broni osobie nieuprawnionej.
Autor: Bartosz Bacia
Numer: Brać Łowiecka 7/2018, strona 80

Pobierz artykuł w formacie PDF