Dokarmianie zwierzyny – złożony problem


Dokarmianie dziko żyjących zwierząt zaczęto stosować ponad 100 lat temu, a jego cel stanowiło zmniejszenie śmiertelności zimowej. Obecna sytuacja diametralnie się jednak różni od tej sprzed kilku dekad, ponieważ zaszły głębokie zmiany. W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się głosy postulujące ograniczenie lub wręcz zaniechanie dokarmiania zimowego ze względu na stymulowany wzrost liczebności zwierzyny, której i tak jest już dużo.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 7/2018, strona 50

Pobierz artykuł w formacie PDF