Zagadki historycznej ciąg dalszy


Badając związki ustawy łowieckiej Rzeszy z 1934 r. (Reichsjagdgesetz – RJG) z polskim Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 3 grudnia 1927 r. o Prawie łowieckiem (dalej Rozporządzenie), miałem okazję zapoznać się bliżej ze wspomnianym niemieckim aktem prawnym. W trakcie analizy tej bardzo nowatorskiej (jak na tamte czasy) regulacji zauważyłem wiele podobieństw między nią a powojennym polskim ustawodawstwem łowieckim. Postanowiłem więc ustalić, czy nie można tu mówić o przejęciu pewnych rozwiązań, a przynajmniej o inspiracji.
Numer: Brać Łowiecka 7/2018, strona 46

Pobierz artykuł w formacie PDF