Badania okresowe – czy jest się czego bać?


Wraz z wejściem w życie z początkiem kwietnia br. Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw nałożono na myśliwych obowiązek okresowych badań lekarskich i psychologicznych. Uzyskanie raz na pięć lat pozytywnego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego stało się zatem warunkiem utrzymania pozwolenia na broń do celów łowieckich.
Autor: Bartosz Bacia
Numer: Brać Łowiecka 5/2018, strona 32

Pobierz artykuł w formacie PDF