Dzieci na polowaniu – co właściwie jest zakazane?


Wraz z wejściem w życie Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (dalej Prawo łowieckie) zaczął obowiązywać zakaz wykonywania polowania w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia (art. 42aa pkt 15). Za jego naruszenie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 52 pkt 7). Myśliwi zadają sobie w związku z tym pytanie, czego zabrania ta ustawa. Jest ono zasadne, ponieważ przedmiotowy zakaz został określony bardzo nieprecyzyjnie.
Numer: Brać Łowiecka 5/2018, strona 28

Pobierz artykuł w formacie PDF