Kłóćcie się dalej…


W kilku krajowych kołach łowieckich w 2017 r. toczyły się konflikty, zmierzające najczęściej w kierunku rozpadu tych kół albo oczyszczenia ich szeregów z niechcianych członków. Oczywiście w pewnym momencie swoją rolę do odegrania miały zarządy okręgowe i ZG PZŁ. Zgodnie z zapisami statutowymi te organa powinny stanowić bufor, który pomoże usunąć nieprawidłowości i zażegnać spór. Parę najbardziej spektakularnych przykładów pokazuje, jak zazwyczaj wyglądała ta pomoc.
Autor: Dariusz Gizak
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 3/2018, strona 30

Pobierz artykuł w formacie PDF