Złomy sygnalizacyjne – zapomniana mowa myśliwych


Za pomocą złomów sygnalizacyjnych myśliwi porozumiewali się jak niemym językiem łowieckim już w dawnych czasach. Niewtajemniczeni nie pojmowali tej mowy. Później używanie znaków terenowych stało się tradycyjnym i powszechnie praktykowanym zwyczajem myśliwskim.
Numer: Brać Łowiecka 2/2018, strona 50

Pobierz artykuł w formacie PDF