Czas ochrony łań


W połowie stycznia skończył się odstrzał na samice wszystkich naszych jeleniowatych. Określenie terminów rozpoczęcia i zakończenia okresów ochronnych jest uzależnione od różnych procesów biologicznych zachodzących w tym czasie u poszczególnych gatunków. W przypadku samców zwierzyny płowej wiąże się ze wzrostem i rozwojem poroża, natomiast w przypadku samic – z rozwojem płodu oraz narodzinami i odchowem potomstwa.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 2/2018, strona 40

Pobierz artykuł w formacie PDF