Zmiany w ustawach w związku z ASF-em


W ostatnich dniach minionego roku prezydent podpisał Ustawę z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. W grudniu została ona jednomyślnie uchwalona przez parlament, a w styczniu br. weszła w życie. Wprowadza istotne zmiany zarówno w Prawie łowieckim, jak i w czterech innych aktach prawnych.
Numer: Brać Łowiecka 2/2018, strona 32

Pobierz artykuł w formacie PDF