Bałwanki… nie tylko na grzywacze


Odstrzał krukowatych jest zagadnieniem, które co jakiś czas pojawia się w łowieckich dyskusjach. Wiąże się to z przekonaniem naszego środowiska o zasadności przywrócenia odstrzału na te ptaki. Jednak nawet gdyby do tego doszło, z pewnością nie będzie się polowało metodami znanymi sprzed lat. Za to prawdopodobnie dużą rolę w ograniczaniu liczebności krukowatych może odegrać polowanie przy użyciu bałwanków.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 1/2018, strona 62

Pobierz artykuł w formacie PDF