Jak hartowała się stal


Przygotowując materiał dotyczący historii współczesnego polskiego łowiectwa, który został przedstawiony w cyklu artykułów w BŁ [nr 10 i 11/2012 oraz 1, 2, 4 i 5/2013 – przyp. red.], dostrzegłem pewne zbieżności w działaniach na przestrzeni lat grupy
decydentów związkowych, dotyczące ich dążenia do utworzenia państwa
związkowego w państwie.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 1/2017, strona 37

Pobierz artykuł w formacie PDF