Prywatne obwody łowieckie?


Czy własnościowy model prawa do polowania może wpływać na przyrodę lepiej niż współczesne polskie rozwiązanie? Doświadczenia z naszej historii pozwalają domniemywać, że w ogólnym rozrachunku należałoby się spodziewać raczej strat niż zysków.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 11/2016, strona 66

Pobierz artykuł w formacie PDF