Obwody łowieckie a prawo własności – nowe spojrzenie

Bezpośrednią inspiracją do przygotowania tego artykułu jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 10 lipca 2014 r. w sprawie obwodów łowieckich (sygn. akt P 19/13).
Trybunał zdecydowanie opowiada się za zmianą prawnego modelu polskiego łowiectwa, konstatując jego niespójność ze współczesnymi standardami ochrony praw i wolności.
Czy słusznie?
Numer: Brać Łowiecka 9/2016, strona 62

Pobierz artykuł w formacie PDF