Natura jest najlepszym regulatorem

Rafał Kowalczyk – profesor nadzwyczajny w Instytucie Biologii Ssaków PAN, specjalizujący się w ochronie przyrody i zarządzaniu populacjami zwierząt – wyjaśnia, czy łowiectwo
jest konieczne, aby ekosystemy mogły funkcjonować na odpowiednim poziomie.
Dyrektor IBS PAN w Białowieży opowiada o swoim krótkim epizodzie łowieckim oraz
zdradza, jak udaje mu się realizować archetyp łowcy bez użycia broni.
Dział: LUDZIE
Numer: Brać Łowiecka 9/2016, strona 6

Pobierz artykuł w formacie PDF