Niepowodzenia w reintrodukcji zwierzyny drobnej

Starania wielu ekologów i myśliwych zmierzają do zachowania różnorodności biologicznej naszych ekosystemów, którym grozi nasilająca się antropopresja. Podejmowane są działania służące podtrzymaniu populacji ginących lub zagrożonych gatunków. W ostatnich latach najpoważniejszy problem dotyczy zajęcy i kuropatw.
Autor: Marek Houszka
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 7/2016, strona 38

Pobierz artykuł w formacie PDF