Przygotowanie terenu pod wsiedlanie kuropatwy

W latach 70. XX w. zaczął się systematyczny spadek liczebności kuropatwy w Europie. Wpłynęły na to: postęp cywilizacyjny, wzrost populacji drapieżników i zmiany klimatyczne. Trend niekorzystny dla gatunku mają odwrócić prowadzone wsiedlania tych kuraków. By były one skuteczne, trzeba wcześniej odpowiednio przygotować teren.
Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 7/2016, strona 36

Pobierz artykuł w formacie PDF