Trudne pytania

W tym artykule omawiam trzy sprawy. Dwie z nich dotyczą zagadnień typowo kynologicznych. Natomiast trzecia kwestia jest nieco bardziej złożona, gdyż odnosi się do etyki łowieckiej i dbałości o dobry wizerunek myśliwego w społeczeństwie.
Numer: Brać Łowiecka 2/2016, strona 90

Pobierz artykuł w formacie PDF