Przehandlowane łowiectwo

O czeskim łowiectwie jako narodowym dziedzictwie kultury i związanych z tym dylematach,
a także o badaniach nad zwierzyną i Antynoblu za określenie wpływu magnetyzmu na psy rozmawiamy z dr. hab. Vladimírem Hanzalem z Wydziału Leśno-Drzewnego Czeskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pradze.
Numer: Brać Łowiecka 2/2016, strona 28

Pobierz artykuł w formacie PDF