Zawieszenie w prawach członka PZŁ

Przepisy dotyczące zawieszenia praw członków PZŁ będących osobami fizycznymi są jasne i czytelne. Kontrowersje 
w praktyce orzeczniczej wzbudził jednak problem, 
czy prewencyjne zawieszenie stosowane przez zarządy okręgowe podlega zaliczeniu na poczet orzekanych kar dyscyplinarnych zawieszenia w prawach członkowskich PZŁ.
 

Numer: Brać Łowiecka 10/2010, strona 72

Pobierz artykuł w formacie PDF