Jak pies z kotem?

Spór dotyczący roli zdziczałych psów i kotów w przyrodzie oraz sposobu ich traktowania przypomina dysputy o pierwszeństwie kury nad jajkiem. Jest nierozstrzygalny, 
ale powraca jak bumerang.
 

Dział: W ŁOWISKU
Numer: Brać Łowiecka 10/2010, strona 36

Pobierz artykuł w formacie PDF